I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, har også mange av våre kontoransatte hjemmekontor. Dette vil gi et redusert tjenestetilbud.  

Du kan kontakte oss på:

  • Telefon: 56 15 58 00 åpningstid kl. 10:00-13:00.
    Skal du melde om en akutt hendelse er åpningstiden kl. 08:00 - 15:00.
  • Vakttelefon etter arbeidstid og i helger: 53 00 04 60 
  • E-post:

Vi ber om forståelse for de tiltak som er innført og håper det ikke skaper store vanskeligheter for den enkelte.