Informasjon fra kommunens avdelinger

Barnehage | Skole | Helse og omsorg | Familie og inkludering | Kultur | Plan og bygg | Vann og avløp | Næring

Informasjon og åpningstider

Ekstratiltak og støtteordninger for næringslivet

Informasjon fra Barneverntjenesten, Familiehelsetjenesten, Flyktningtjenesten, NAV, Origo Askøy - livsmestring, psykisk helse og rus.

Informasjon fra Institusjonene

Hva skjer med kulturlivet under Koronautbruddet?

Informasjon og åpningstider

Kontaktinformasjon og åpningstider

Kontaktinformasjon

Back to top