Sammen med kommunene rundt Bergen jobber vi med en lokal forskrift om munnbind og strengere karanteneregler.

Forskriften vil inneholde påbud om munnbind i på alle offentlige steder der det ikke er mulig å holde én meters avstand. I tillegg vurderes det å innføre karanteneplikt for husstandsmedlem og nærkontakter. Detaljene i den nye forskriften er ikke helt klare ennå, men kommunene ønsker å gi innbyggerne en forvarsel på det som kommer.

Vi tar sikte på å innføre forskriften før helgen.

Smittetall

Vi fikk meldt 26 påviste i går, onsdag. Så langt i dag er det meldt 29 påviste tilfeller.

Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 1329

- Det er viktig at alle fortsetter å følge smittevernrådene, selv om vi er vaksinert. Vi får stadig vekk ny kunnskap om pandemien. Vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom, men viruset finner veien frem likevel. Det er stort press på helsetjenestene både lokalt og på sykehusene, og da vet vi at vaksinen vil hjelpe, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Med munnbindpåbud på alle offentlige steder er det også viktig at man bruker munnbindet på korrekt måte. Engangsmunnbind benyttes én gang.

- Ta vare på hverandre

- Det er mye smitte i samfunnet. Jeg forstår godt at mange er trøtte og leie av pandemien, og at noen er redde for nye virusvarianter som kommer. Det er vanskelige vurderinger der vi må prøve å begrense smitteutviklingen med tiltak, samtidig som vi skal veie tiltakene opp mot hvordan de griper inn i folks hverdag og samfunnet. Min oppfordring til dere alle er å følge de anbefalingene og rådene som blir gitt, og husk at det beste smittevernstiltaket er vaksine. Nå er det viktig at vi nok en gang står sammen, beskytt deg selv for smitte, da beskytter du også andre. Dette er en vanskelig tid for mange, husk det er fortsatt lov å gå tur, ta en telefon, send en hyggelig tekstmelding, og ta vare på hverandre, sier ordfører Siv Høgtun.


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top