Vi har fått meldt 54 nye med påvist smitte. Mye av smitten foregår på skolene og i barnehagene, og så videre i husstanden.

Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 1534

Forskrift - personer under 18 år får ikke unntak fra smittekarantene

Les hele forskriften

- Uten denne forskriften kan vi risikere at ansatte i skole og barnehage sendes i karantene som nærkontakt, mens barn og ungdom under 18 år fortsatt kan møte opp. Det vil gjøre presset på bemanningssituasjonen enda mer prekær. I tillegg kan barn og unge nå teste seg ut av karantene med hurtigtest, og ikke PCR, som minker presset på teststasjonen vår og laboratoriet på Haukeland, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Hjemmeundervisning

Smittesituasjonen i barnehagene og skolene våre er ulik. Derfor tas det individuelle vurderinger fra skole til skole om blant annet hjemmeundervisning der det er behov. Dette er innført i større og mindre grad i flere skoler allerede. Hva som skjer med hjemmeundervisning de to siste dagene før jul er til løpende vurdering.

- Vi har innført tiltak som vi venter skal redusere smitten. Vi var blant annet tidlig ute med å gjeninnføre trafikklysmodellen, i tillegg til å ha hatt utvidet testing de siste ukene. Smittesituasjonen vi ser i dag er smitte som skjedde forrige uke, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Hurtigtest

Det er anbefalt å teste seg om man får beskjed at man er nærkontakt til en med påvist smitte. Som oftest vil denne testen være negativ om du tar den umiddelbart, siden det tar litt tid før man får virus i kroppen som vil slå ut på testen. Ta derfor en ny test etter 3-5 dager. Er denne positiv skal du bestille PCR-test.

- Vi har høye smittetall på Askøy. Vi har innført tiltak som vi håper vil redusere smittetrykket. Det er viktig å følge smittevernreglene vi kjenner så godt. Hold avstand og ha få nærkontakter. Om du er syk, hold deg hjemme og test deg. Husk at det tar 2-3 dager før test kan vise positivt etter du har vært eksponert for smitte. Dette er en tid der du må være ekstra nøye med å følge smittevernreglene og ha færrest mulige nærkontakter, sier ordfører Siv Høgtun.


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top