Vi har i dag fått meldt 19 med påvist smitte.

De som er smittet nå er for det meste personer som allerede sitter i karantene og utløser lite nye nærkontakter.

- Vi har fått bekreftet av Forsvaret at de bidrar med vaksinering i uke 1 og 2, med fullt team 6. og 14. januar, og lege i anafylaksiberedskap de andre dagene, sier smittevernlege Lotte Wilhelmsen Silnes.

Totalt antall smittet siden mars 2020 på Askøy: 1720

Takker de ansatte

- Ansatte i skole, helse, SFO, familiehelsetjenestene og barnehager har gjort en formidabel innsats i førstelinjetjenestene gjennom hele pandemien. Men vi må ikke glemme alle de andre ansatte som også har stått på for å sikre best mulig tjeneste gjennom denne vanskelige tiden. Renholdere og administrativt personell er eksempler på andre yrkesgrupper som også har stått på i hele pandemien, som gjerne blir noe mer usynlige. Igjen så må alle ansatte fordelt på alle yrkesgrupper i kommunen brette opp armene og ta de harde takene for å få oss alle igjennom denne neste smittetoppen. For mange betyr dette å måtte gå på jobb mens andre kan feire julehøytiden. Som ordfører vil jeg takke alle ansatte i Askøy kommune for en formidabel innsats i året som vi snart skal legge bak oss, sier ordfører Siv Høgtun


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

Back to top