Listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger godkjennes innen 1. juni, jf. valgloven § 6-6 (2).

I 2019 er 1. juni en lørdag. Som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe nærmeste hverdag. Fristen for å godkjenne listeforslag i 2019 er derfor mandag 3. juni.

Følgende lister og kandidater kan det stemmes på til kommunestyrevalget. Godkjent av valgstyret 14. mai 2019.

 

Venstre - Godkjent valgliste 

NrNamnFødselsårStilling
1 ARILD RAFTEVOLL (kumulert) 1969 Ingeniør
2 MARIT HELEN LEIRHEIM (kumulert) 1958 Vernepleier Cand. Mag.
3 Mikael Christensen 1992 Student
4 Stine Marie Porsvoll 1996 Student
5 Merethe Jentoft 1991 Laboratorietekniker
6 Synne Hansmark Persen 1998 Student
7 Helge Inge Eriksen 1958 Lærer
8 Birgitte Hjertaas 1964 SpesiaIsykepleier
9 Tomas André Oksnes Steen 1978 Programmerer
10 Anja Berge Bauman 1971 Patentrådgiver
11 Ole Magnus Nynes 1999 Student
12 Gisle Håland 1959 Lærer
13 Jordan Michael Bauman 1972 US patentagent
14 Erlend Lilletvedt 1973 Sykepleier
15 Dorinda Lynn Morton 1979 Sykepleier
16 Fredrik Steimler 1997 Student
17 Henning Østrem 1960 Prosjektleder
18 Oscar Eide 1954 Ingeniør
19 Børge Nese 1978 Systemutvikler
20 Yngve Hagen 1959 Distriktssjef
21 Kathrine Andersen 1976 Hjelpepleier
22 Ola K. Dørum 1951 Pensjonist
23 Ronny Knutsen 1971 Lærer