Listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger godkjennes innen 1. juni, jf. valgloven § 6-6 (2).

I 2019 er 1. juni en lørdag. Som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe nærmeste hverdag. Fristen for å godkjenne listeforslag i 2019 er derfor mandag 3. juni.

Følgende lister og kandidater kan det stemmes på til kommunestyrevalget. Godkjent av valgstyret 14. mai 2019.

 

Pensjonistpartiet - Godkjent valgliste

NrNavnFødselsår Bosted
1 KURT JOHNNY HÆGGERNÆS (kumulert) 1952 5300 Kleppestø
2 ANN-CHRISTINE MIKKELSEN (kumulert) 1994 5314 Kjerrgarden
3 HANS KRISTIANSEN OLSEN (kumulert) 1955 5303 Follese
4 GRETHE IRENE FLØHOLM HÆGGERNÆS (kumulert) 1953 5300 Kleppestø
5 Knut Amundsen 1952 5308 Kleppestø
6 Torill Lunde Thorsen 1954 5305 Florvåg
7 Johannes Kleppestø 1947 5308 Kleppestø
8 Else Skage 1945 5307 Ask
9 Linn Andresen 1987 5300 Kleppestø
10 Therese Irene Søraa 1974 5310 Hauglandshella
11 Stian K. Mikkelsen 1992 5314 Kjerrgarden
12 Jan-Ove Berntsen 1957 5305 Florvåg
13 Olav J. Lura 1947 5300 Kleppestø
14 Knut Bernhard Melhus Andreassen 1947 5307 Ask
15 Lillian Merkesdal 1953 5303 FoIIese
16 Atle Heggøy 1955 5307 Ask
17 Nelly Holgersen 1946 5305 Florvåg
18 Åge Antonsen 1958 5303 Follese
19 Bjørn W. Holgersen 1944 5305 Florvåg
20 Ruth Svellingen 1944 5300 Kleppestø
21 Åge Kristoffersen 1950 5302 Strusshamn
22 Bjørg Sagstad 1950 5300 Kleppestø
23 Jon Soleng 1945 5304 Hetlevik
24 Geir Alfred Kristoffersen 1949 5300 Kleppestø
25 Alvhild Olafsen 1953 5307 Ask
26 Bodil Johansen 1953 5304 Hetlevik
27 Dagfinn Kristoffersen 1951 5302 Strusshamn
28 Gunnvor Iren Askildsen 1957 5310 Hauglandshella
29 Johnny Olafsen 1949 5307 Ask
30 Jan Einar Tvedt 1955 5300 Kleppestø
31 Ivar Merkesdal 1949 5303 Follese
32 Johanne Karin Aasen Soltvedt 1945 5300 Kleppestø
33 Jan-Egil Hæggernæs 1959 5310 Hauglandshella
34 Børge Follesøy 1971 5302 Strusshamn
35 John Hjort 1950 5306 Erdal
36 Rune Steffensen 1955 5300 Kleppestø
37 Bjørn Håkon Abrahamsen 1954 5302 Strusshamn