Kommunalsjefen for teknisk har ansvar for tjenesteyting innen brann, redning og beredskap, samferdsel, bygg og bolig, kommunale eiendommer, VA.


Kommunalsjef teknisk er Jarle Kvalvik, som har ansvar for disse tjenestene:

Eiendomsavdeling

 • Utbygging av skoler, barnehager, kommunale boliger, helsebygg og øvrige kommunale bygg
 • Teknisk drift og vedlikehold av skoler, barnehager, kommunale boliger, helsebygg og øvrige kommunale bygg
 • Kjøp og salg av kommunale boliger
 • Kjøp, salg og forvaltning av kommunale eiendommer
 • Fagansvar for renhold

Vann og avløp (VA)

 • Utbygging av kommunalt vann og avløp
 • Drift av kommunalt vann og avløp
 • Forvaltning av kommunalt vann og avløp
 • Utfakturering av kommunale avgifter

Askøy Brann Redning

 • Brannberedskap
 • Brannforebyggende
 • Feiing
 • Kommunal beredskap

Samferdsel

 • Drift og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunale kaier og kommunale broer
 • Utbygging av kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunale kaier og kommunale broer
 • Forvaltning av kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunale kaier og kommunale broer
 • Renovasjon
 • Drift og vedlikehold av kommunale parker og grøntområder
 • Kontaktutvalget for Askøypakken

 

Kontaktopplysninger

Kommunalsjef Jarle Kvalvik
Mobil 409 23 738
e-post Jarle Kvalvik