Teknisk sjef har ansvar for tjenesteyting innen VA, brann, redning og beredskap, bygg og bolig, kommunale eiendommer, samferdsel.


Teknisk sjef er Jarl-Helmer Svanberg, han har ansvar for disse tjenestene:

Vann og avløp (VA)

 • Utbygging av kommunalt vann og avløp
 • Drift av kommunalt vann og avløp
 • Forvaltning av kommunalt vann og avløp
 • Utfakturering av kommunale avgifter

Askøy Brann Redning

 • Brannberedskap
 • Brannforebyggende
 • Feiing
 • Kommunal beredskap

Eiendomsavdeling

 • Utbygging av skoler, barnehager, kommunale boliger, helsebygg og øvrige kommunale bygg
 • Teknisk drift og vedlikehold av skoler, barnehager, kommunale boliger, helsebygg og øvrige kommunale bygg
 • Kjøp og salg av kommunale boliger
 • Kjøp, salg og forvaltning av kommunale eiendommer
 • Fagansvar for renhold

Samferdsel

 • Drift og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunale kaier og kommunale broer
 • Utbygging av kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunale kaier og kommunale broer
 • Forvaltning av kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunale kaier og kommunale broer
 • Renovasjon
 • Drift og vedlikehold av kommunale parker og grøntområder
 • Kontaktutvalget for Askøypakken

 Kontaktopplysninger

Teknisk sjef Jarl-Helmer Svanberg
Telefon 480 03 966
e-post

 

Back to top