Stabsjef Marit Rinnan

Kommunalsjef stab har ansvar for sentrale stabs- og støttefunksjoner, er fast stedfortreder for rådmannen, og ivaretar funksjonen som økonomisjef.


Kommunalavdeling stab bistår med administrativ spisskompetanse og rådgivning, og tar seg av oppgaver som er felles for hele organisasjonen.
Stab dekker følgende funksjoner:

 • HR-rådgivning og støtte, HMS, fagopplæring, lønn
 • Økonomistyring, anskaffelser, regnskap, finans
 • Kemner
 • Utviklingsstøtte og omstilling
 • Digitalisering
 • IKT-utvikling og drift
 • Kommunikasjon
 • Kundetorg
 • Postmottak og arkiv
 • Politisk sekretariat
 • Kommuneadvokat
 • Næringstjenesten

Kontaktopplysninger

Kommunalsjef stab Marit Rinnan.
Telefon 56 15 80 16
Mobil 970 51 889
e-post