Kommunalsjef for levekår, Torgeir Sæter

Kommunalavdeling levekår gir tjenester til innbyggere med behov for bistand og hjelp, i alle aldre.


Kommunalsjef levekår er Torgeir Sæter og kommunalsjefen har ansvar for disse tjenestene:

Barn og familie

 • Barnevern
 • Helsesykepleier- og jordmortjeneste
 • Ungdomstjeneste
 • Psykologtjeneste
 • Flyktningtjeneste

Nav

 • Sosiale tjenester
 • Boligkontor
 • Aktivitetsbaserte tiltak

Helse og omsorg

 • Eldreomsorg og øvrige omsorgstjenester
 • Ergo- og fysioterapi

Samfunnsmedisin

 • Legetjeneste og legevakt
 • Folkehelse
 • Miljørettet helsevern

Individ og levekår

 • Tjenester til utviklingshemmede
 • Rus og psykisk helse

Kontaktopplysninger

Kommunalsjef Torgeir Sæter
Telefon 56 15 81 84 - Mobil 916 04 577
e-post torgeir.seter@askoy.kommune.no