Temaplan Frivillighet på Askøy 2017 2021

Hvordan kommunen vil strukturere og systematisere samarbeid med frivillig sektor.