Kleppestø er Askøy sitt kommunesenter og regionsenter. Planområdet for Kleppestø sentrum utgjør totalt 1015 daa og strekker seg fra Klampavika i sørvest til Florvåg i nordøst.

Merknadsfrist er 15. september

Plandokumentene vil være utlagt på Kundetorget i rådhuset på Kleppestø og her på våre internettsider i tidsrommet 17.juli 2017 til 15.september 2017.

Det vil bli holdt informasjonsmøte om planen i Møllesalen i Strusshamn den 21.august 2017 kl. 18:00 – 19:30.

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlig, og sendes inn senest 15.september til:

Askøy kommune, Areal og samfunn, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø, eller til  

Merk brev eller e-post med saksnummer 2013/1601

Last ned plandokumentene fra webadressen i høyre kolonne ->

Kleppestø er Askøy sitt kommunesenter og regionsenter. Planområdet for Kleppestø sentrum utgjør totalt 1015 daa og strekker seg fra Klampavika i sørvest til Florvåg i nordøst.


 Vedlegg :

Plan 213 - Kleppestø sentrum

 

Back to top