Nytt planforslag skal behandles i Utvalg for teknikk og miljø.


Vedlegg :

Plan 213 1. gangs behandling i UTM 12.06.2017

https://sky01.askoy.kommune.no/url/ty42tgavmcdai2ky

Plan 213 2.gangs behandling av plan 213 i kommunestyret 01.02.2018:

https://sky01.askoy.kommune.no/url/grbxu4ushuuthnwa

 

 

 

 

Back to top