Mappe Kommuneplanens arealdel 2012-2023

Bilde Temakart grunnstruktur kpa 2012 2023

pdf Temakart Verdikart til konsekvensutredning

pdf Temakart Funksjonell strandsone KPA 2012 2023

pdf Arealplankart 2012 2023

pdf ROS analyse til Arealplan 2012 2023

pdf Rapport Markagrense KPA 2012 2023

pdf Konsekvensutredning Arealplan 2012 2023