Trening sesongen 2020/2021 i

Askøyhallen, Askøy Forum, Hop Idrettshall og idrettshallene ved Fauskanger og Tveit skole.   

Askøyhallene KF inviterer med dette lagene på Askøy til å søke om treningstid for sesongen 2020-2021.

-Ved tildeling vil lag som bestiller treningstid hele sesongen (fra skoleferiens slutt til skoleferie start) bli prioritert.

-Lag tilsluttet Askøy Idrettsråd vil bli prioritert foran andre grupperinger.

-Barn/unge 13 år og yngre blir prioritert til treningstiden før kl 2000.

-Tildeling av treningstid gjøres i samråd med Idrettsrådet i Askøy.

For ubemannede haller ved Tveit og Fauskanger skoler vil det bli utarbeidet egne instrukser som regulerer utleie.

Dersom ikke alle timer blir tildelt ved første tildeling, blir det tildelt etter prinsippet først til mølla fra og med oppstart 17 august.

 

Vi ønsker å få oversikt over det totale behovet for halltid på Askøy, og vil derfor at lagene melder inn alle sine ønsker. Oppgi ønsket dag og tidspunkt, hvilken hall man søker til, og alderssammensetning på lagene man søker treningstid til.

Åpningstider: mandag til fredag         

Askøyhallen                  1500-2200 (fredag 2100)
Askøy Forum                1400-2200 (fredag 2100)
Fauskanger Idrettshall  1700-2100
Hop Idrettshall              1700-2200 (fredag 2100)
Tveit Idrettshall             1700-2100

Vi gjør oppmerksom på at Hop Idrettshall ikke har åpent i skolens ferier, og sesongen varer fra 3 september til 1 juni. Også idrettshallene ved skolene er stengt i skolenes ferier.

                       

Priser og betingelser finnes på www.askoyhallene.no. Alle lag må søke gjennom sine klubber, og faktura går direkte til klubbene.

Send inn ønsker om treningstid til Askøyhallene  KF, postboks 311, 5323 Kleppestø, eller bruk . Se også @askoyhalleneKF på Facebook.

Treningstidene vil bli offentliggjort før 5 juni.

SØKNADSFRIST: 15 mai.