Regler og tiltak for å møte Coronnapandemien i idrettsanlegg og badeanlegg på Askøy.

 Publikumsvømming i Askøyhallen og Askøy Terapibad er stengt inntil videre.

 

 

 

Coronaregler Askøy Terapibad for utleiegjester

Alle badeanlegg er allerede underlagt svært strenge krav til reinhold og hygienetiltak i tråd med gjeldende Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu mv (FOR-1996-06-13-592). På grunn av koronasituasjonen, har vi iverksett ytterligere regler og tiltak, slik at alle skal få et trygt og godt opphold i Askøy Terapibad.

Regler:

   Syke personer skal ikke bade. Er du syk, hold deg hjemme til du er frisk.
   Hold minst en meter avstand til andre, både i basseng og på land. Vi legger til rette, men det er ditt ansvar å følge opp. Avstandsregler gjelder ikke familier.
   Sprit hendene på veg inn og ut av garderoben
   Dusj naken og bruk såpe før bading!
 Hold orden i garderoben. Heng opp tøyet ditt og ikke bruk mer plass enn nødvendig.

Tiltak:

Hver gruppe skal ha en ansvarlig som oppgir navn og telefonnummer til hallvert og som er ansvarlig for å ha oversikt over resten av gruppen.
Maks 30 badende gjester inne i anlegget.
Maks 5 i badstuen om gangen, på oppmerkede plasser.
Ingen utlån av badeleker/badeutstyr
Forsterket renhold av garderober og kontaktflater gjennom dagen
Avstandsmarkering og informasjonsmateriell er plassert på ulike steder i anlegget
Ved veksling mellom gruppene venter gruppen som er i badet på motsatt kant til neste gruppe er kommet inn.

Rett deg alltid etter anvisning fra badevertene, og vær litt ekstra raus med alle du møter i anlegget.

 

Trening i Askøyhallen og Askøy Forum fra 11 mai 2020.

Vi åpner idrettshallen i Askøyhallen og Askøy Forum for organisert trening etter vanlig timeplan fra og med mandag 11 mai. Treningstiden er fra kl 1700-2200. Følgende regler og forutsetninger gjelder.

-idretten må følge de til enhver tid gjeldende veiledninger fra NIF og fra de aktuelle særforbund.
-garderober og toaletter er stengt, toalettene kan åpnes av hallvert på forespørsel
-treningsrommene er stengt
-matter, trampetter og annet fellesutstyr er ikke tilgjengelig
-utøvere har med eget vann og det er ikke anledning til å spise i hallen
-vi oppfordrer utøvere til å komme når treningen starter, og forlate hallen straks etter trening
-det skal være voksen ansvarlig til stede ved hvert parti
-vi ønsker ikke at foreldre, søsken ol oppholder seg i hallen under trening.

Det vil bli satt ut Antibac til benyttelse ved inngangen, men vi forutsetter at lagene har med til eget forbruk i hallene