Kystkulturuker våren 2023

Det kommer mer informasjon om prosjektet etterhvert

Lysbilde5Lysbilde1 720 720 

Formålet med disse ukene er at barna skal oppleve kystkultur, sjøen og livet ved sjøen i en mindre gruppe gjennom en hel dag. Dagen blir planlagt ut ifra ønsker barna har, hva de voksne som er med den dagen tenker, vi må også ta hensyn til været. Med oss til sjøen har vi bilder av fisk, sjøfugl, tang og andre dyr som lever i fjæren, i tilleg ser vi etter hva vi finner i sjøkanten. Vi har også med bøker og bilder av hvordan livet i et lite kystsamfunn var før.

Temaplan

Et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet er at alle handlinger som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn. 

Askøy kommune har fokus på at det skal være EN barnehagesektor i kommunen. Det er utarbeidet egen temaplan for barnehage der vi samhandler om sentrale temaer og utfordringer til beste for barn i Askøybarnehagene. Sammen med Rammeplan for barnehagen gir temaplanen retninger for et forpiktende og systematisk pedagogisk arbeid. 

pdf Temaplan barnehage 2022 2026 (1.48 MB)

Back to top