Et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet er at alle handlinger som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn. 

Askøy kommune har fokus på at det skal være EN barnehagesektor i kommunen. Det er utarbeidet egen temaplan for barnehage der vi samhandler om sentrale temaer og utfordringer til beste for barn i Askøybarnehagene. Sammen med Rammeplan for barnehagen gir temaplanen retninger for et forpiktende og systematisk pedagogisk arbeid. 

pdf Temaplan barnehage 2022 2026 (1.48 MB)

 

 

Back to top