Hva gjør vi?

  • Seksjonen forsyner Askøys befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Dette finansieres gjennom kommunale vann- og avløpsgebyrer.
  • Vi har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av kommunens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann.
  • Seksjonen er en del av Fagavdeling Teknisk.

Tilbud og tjenester


Ledelse

Leder: Anton Bøe
Telefon: 970 51 799
E-post:

Leder VA-drift: Otto Kaurin Nilsen
Telefon: 945 01 660
E-post:

Leder VA-forvaltning: Sissel Aasebø
Telefon: 56 18 80 78
E-post: 


Satsingsområder og prosjekter


Gebyrer og betalingssatser


Ledige stillinger