Hva gjør vi?

  • Seksjonen forsyner Askøys befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Dette finansieres gjennom kommunale vann- og avløpsgebyrer.
  • Vi har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av kommunens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann.
  • Seksjonen er en del av Fagavdeling Teknisk.

Tilbud og tjenester


Ledelse

Leder: Anton Bøe
Telefon: 970 51 799
E-post:


Satsingsområder og prosjekter


Gebyrer og betalingssatser


Ledige stillinger