Hva gjør vi?

Avdelingen har blant annet ansvar for det kommunale vann- og avløpsnettet, kommunale veier, utbygging og drift av kommunale bygg og boliger, kjøp og salg av kommunale eiendommer, beredskap, brann og redning.

Seksjoner


Tilbud og tjenester


Ledelse


Konstituert kommunalsjef og eiendomssjef

Odd Maubach
Telefon:56 15 81 86952 84 270
e-post: odd.maubach@askoy.kommune.no

Brannsjef Askøy Brann & Redning

Pål Fromreide Hansen
Telefon:56 15 82 02982 56 620
e-post: pal.fromreide.hansen@askoy.kommune.no

Leder Samferdsel

Bjørn-Egil Olsen
Telefon:56 15 81 68970 51 755
e-post: bjorn-egil.olsen@askoy.kommune.no

Leder Vann og avløp

Anton Bøe
Telefon:970 51 799
e-post: anton.boe@askoy.kommune.no

Gebyrer og betalingssatser


Ledige stillinger