Hva gjør vi?

Politisk sekretariat utfører en rekke tjenester, først og fremst knyttet til den politiske ledelsen i kommunen. De mest sentrale arbeidsoppgavene omfatter dokumenthåndtering i forbindelse med politiske møter, ansvar for protokoller, ekspedering av vedtak og publisering av disse. I tillegg gjøres vedlikeholdsarbeid av det politiske nemndregisteret og oppfølging av godtgjørelse til politikere og valgarbeid.

Sekretariatet er forkontor til ordfører og rådmann.


Ledelse

Leder: Anne June Iversen
Telefon: 402 41 164
e-post: