Hva gjør vi?

Økonomiavdelingen har overordnet ansvar for budsjett og økonomiplan, årsrapport og årsregnskap, fakturering, betjening av lån, plasseringer og pensjon,rådgivning og fagansvar knyttet til innkjøp og anskaffelser og oppfølgning av kommunens innkjøpsavtaler og oppgaver knyttet til skatteinnkreving og kommunale krav.


Seksjoner

Økonomiavdelingens arbeid er organisert i fire fagområder:

Kemner

Kemnerkontoret ledes av kemneren (tidligere kalt Skatteoppkrever) og arbeider med:

  • Innfordring av skatter og avgifter
  • Ekstern og intern kontroll av arbeidsgivere
  • Føring av kommunens skatteregnskap
  • Skatteavregning av alle personlige og upersonlige skatteytere
  • Årsavregning arbeidsgiveravgift
  • Skatteattest
  • Innfordring av kommunale eiendomsavgifter og andre kommunale krav som barnehage, SFO, husleie, kulturskole, hjemmetjenester og diverse gebyrer/avgifter fra byggesak og arealplan.

Kemner og leder skatt og avgift, Rune Solhaug
Telefon 56 15 80 65 Mobil 970 51 800
e-post rune.solhaug@askoy.kommune.no


Innkjøp

Overordnet fagansvar, utarbeidelse av rutiner og prosedyrer basert på Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, rådgivning og bistand til konkurransegjennomføring. Ansvarlig for kommuneovergripende rammeavtaler.

Innkjøpsrådgiver Marianne Holm
Telefon56 15 81 20 Mobil970 51 879
e-postmarianne.holm@askoy.kommune.no


Regnskap

Ansvar for regnskapsføring og årsregnskap for alle kommunens avdelinger i tillegg til Askøyhallene KF. Regnskap har også overordnet ansvar i forhold til inngående faktura, betjening av kommunens innlån og plasseringer, og pensjonsmidler. Kontoret gir støtte og råd i spørsmål knyttet til regnskapsoppgaver.

Konstituert leder Ann Helen Skotnes
Telefon 56 15 80 51
e-post ann-helen.skotnes@askoy.kommune.no


Budsjett og analyse

Har ansvar for budsjett- og økonomiplan og årsrapport. Vi bistår fagavdelingene i økonomioppfølgingen, deltar i planarbeid og løpende økonomirapportering og utarbeider analyser og styringsinformasjon.

Leder Ingvar Thorsen
Telefon 56 15 80 73
e-post ingvar.thorsen@askoy.kommune.no


Ledelse

Kommunalsjef Marit Rinnan
Telefon 56 15 80 16- Mobil 970 51 889
e-post marit.rinnan@askoy.kommune.no


Ledige stillinger