Ansvar

HR-avdelingen har ansvar for sentrale personal- og lønnsfunksjoner i kommunen, gir råd og støtte til fagavdelingene, samt treffer beslutninger innen arbeidsgiverområdet av overordnet, generell og prinsipiell karakter.

  • HR-strategi og arbeidsgiverpolitiske retningslinjer
  • Organisasjonsutvikling og endringsprosesser
  • Leder- og medarbeiderutvikling
  • Rekruttering
  • Fagopplæring
  • Personalforvaltning og rådgivning
  • Nærværs- og sykefraværsarbeid
  • Lønn og tariff
  • Drøftinger og forhandlinger med arbeidstakernes organisasjoner
  • Lønnsutbetaling og pensjon

Ledelse

HR-sjef Liv Vetås
Telefon: 56 15 80 15 - Mobil:976 97 959
e-post: