Hva gjør vi?

Dokumentsenteret er hovedarkivet for Askøy kommune.

Senteret har ansvar for journalføring, arkivering og kvalitetssikring i sak- arkivsystemet ephorte.

Postlister blir daglig lagt ut på nettsiden

Dokumentsenteret er i rådhusets 1.etasje i nærheten av kundetorget, og betjener publikum og presse


Ledelse

Leder er Inger Johanne Rene
Telefon 56 15 80 00
e-post