Hva gjør vi?

Kommuneadvokaten er Askøy kommunes eget advokatkontor og har ansatt to advokater.

Kommuneadvokatens hovedoppgaver er å føre rettsaker for Askøy kommune og å være rådgiver i rettslige spørsmål. Kommunale virksomheter som trenger advokatbistand har i utgangspunktet rett og plikt til å benytte Kommuneadvokaten. Kontoret er også kommunens juridiske rådgiver i tilknytning til engasjement i aksjeselskap, interkommunale samarbeid og stiftelser.

Kommuneadvokaten har ikke anledning til å påta seg oppdrag for private parter.


Ledelse

Kommuneadvokat Randi Dreyer
Telefon: 56 15 85 95
E-post: randi.dreyer@askoy.kommune.no

Kommuneadvokat Svein Gjesdal
Telefon:56 15 81 03
E-post:svein.gjesdal@askoy.kommune.no


Ledige stillinger