Musikk- og kulturfaglig tilbud til barn og ungdom

Tilbudet organiseres av kommunen. Askøy kulturskole er organisert under Fagavdeling kultur og idrett.

Kulturskolen gir undervisning i mange ulike kunst- og kulturuttrykk: bildefag, sang, strykeinstrument, sirkus, blåseinstrument, dans, piano, drama og gitar. Kulturskolen samarbeider også med skolekorpsene i kommunen ved å tilby dirigenter og instrumentallærere. Lærerne i Askøy kulturskole underviser ukentlig rundt 900 barn og unge.


Hvor?

  • Vår hovedbase er på Kleppestø ungdomsskole.
  • Undervisningen foregår desentralisert på de fleste skoler i kommunen og i ungdomskultursenteret Ungflimmer i Florvåg.
  • Du må være bosatt i Askøy kommune for å få plass.

Undervisningstilbud og reglement


Ledelse

Kulturskolerektor: Egil Magnussen
Telefon 56 15 84 64 
e-post:

Rådgiver/Stedfortredende rektor: Marius Fevang Thorstensen
Telefon: 476 96 774
E-post:

 

Generelle henvendelser: