Hva gjør vi?

NAV har som hovedmål å få flere personer i arbeid og aktivitet, gi korrekte tjenester og stønader til rett tid, gi god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov, og være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

På NAV Askøy arbeider vi tverrfaglig og i samarbeid med andre tjenester i kommunen. Til våre satsingsområder er et eget ungdomsteam, levekårsteam, IPS-team med jobbspesialister, flyktningteam og ulike jobbsøkerkurs i grupper.


Avdelinger


Tilbud og tjenester

  • Informasjon og veiledning om arbeidsmuligheter og trygdeordninger
  • Jobbsamtale
  • VEMA
  • Økonomisk sosialhjelp
  • Hjelp til midlertidig bolig
  • Økonomisk rådgiving
  • Gjeldsrådgiving
  • Bostøtte, startlån og andre tilskudd til bolig
  • Kvalifiseringsprogram

Ledelse

Fagsjef: Helga B. Torgersen
Telefon: 55 55 33 33
e-posthelga.beate.torgersen@askoy.kommune.no

Avdelingsleder Oppfølging og tiltak: Monica S. Hansen
Telefon 55 55 33 33
e-post monica.sandsta.hansen@askoy.kommune.no

Avdelingsleder Service og arbeid: Gunn Heidi Stokken
Telefon 55 55 33 33
e-post gunn.heidi.stokken@askoy.kommune.no


Ledige stillinger