Hva gjør vi?

Målsetting med psykisk helsearbeid er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser. For å oppnå dette, er vår fremste tanke og handling i alt vi gjør, at pasienten er den viktigste aktør i sitt eget liv.


Målgruppe

Innbyggere i Askøy kommune fra 18 år og oppover, som har behov for oppfølgning på grunn av psykiske helseplager og / eller som har en rusutfordring.


Tilbud og tjenester

Alt vi foretar oss har fokus på å gi våre pasienter best, og mest mulig helhetlig oppfølgning, med fokus på frisklivstenkning og den enkeltes ressurser og muligheter.

Avdelingen består av to team:

  • FACT
  • HEVD

Og dette er tjenestene som tilbys:


Lokalisering

FACT har sin hovedbase på Juvik

HEVD ("Hva er viktig for deg") har sine baser ved Nygjerdet 4 og 8.


Ledelse


Hvem jobber i Rus- og psykisk helsetjeneste

Dette er faggruppene som jobber hos oss:

  • Sykepleiere
  • Sosionomer
  • Barnevernspedagog
  • Vernepleiere
  • Kunst- og uttrykksterapeut
  • Psykolog
  • Aktivitør

I vår avdeling har de fleste ansatte videreutdanning innen psykisk helse, rus eller palliasjon. Vi anser det som en styrke at vi som ansatte har en tverrfaglig utdannelsesbakgrunn. Dette for å kunne følge opp våre pasienter på best mulig måte.Ledige stillinger

Å forebygge og redusere problemutvikling, og fremme pasientens mestring av eget liv. For å oppnå dette, er vår fremste tanke og handling i alt vi gjør, at pasienten er den viktigste aktør i sitt eget liv.