Avdelingens ansvarsområde

Individ og levekår administrerer tjenester innen fagområdene: Rus og psykisk helse Boliger psykisk helse og Tjenester til utviklingshemmede.

Vi tilrettelegger for god livskvalitet ved å gi brukerne en meningsfull hverdag hvor trygge og gode levekår blir vektlagt. Vi skal stimulere til personlig utvikling og god helse med utgangspunkt i retten til selvbestemmelse.

Visjon for fagavdelingen er: "Livskvalitet gjennom kompetanse og omsorg!"


Avdelinger


Tilbud og tjenester


Ledelse

Fagsjef: Kjersti Andersen - Telefon 56 15 82 47 - Mobil 970 51 740 - e-post


Ledige stillinger