Hva gjør vi?

Askøy kommune har i dag 149 sykehjemsplasser fordelt på Kleppestø sykehjem med 63 , Kleppestø sykehjem Attendo 19 , Ravnanger sykehjem Attendo 20 og Ask bo- og omsorgssenter med 47 plasser.

Tjenesten gir tilbud til både somatisk syke og personer med en demensutvikling.

Tilbud og tjenester

Ledelse

Hva koster det?

Ledige stillinger