Hva gjør vi?

Askøy kommune har i dag 157 sykehjemsplasser fordelt på Kleppestø sykehjem med 90 , Ravnanger sykehjem med 20 og Ask bo- og omsorgssenter med 47 plasser.

Tjenesten gir tilbud til både somatisk syke og personer med en demensutvikling.

Tilbud og tjenester

Ledelse

Hva koster det?

Ledige stillinger