Hva gjør vi?

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for innbyggere mellom 18-67 år i Askøy Kommune.
Vi jobber for å styrke den enkeltes kunnskap om levevaner og helse og tilbyr støtte og veiledning til deg som ønsker å endre livsstil.


Tilbud og tjenester


Hva får du?

 •  Individuelle helsesamtaler
 • Obligatoriske gruppetreninger x 2 per uke ledet av fysioterapeut: innendørs- og utendørstrening
 • Tilbud om ekstra treninger
 • Obligatorisk kursrekke innen «Fysisk aktivitet, Kosthold, Struktur og Mestring/ motivasjon»
 • Deltakelse i månedlig Motivasjonsgruppe
 • Frisklivsdeltakelse har en varighet på 6 mnd, med mulighet for forlengelse
 • Tilbud om søvnkurset «Stå opp»
 • Rehabiliteringstilbud til kreftoverlevere
 • «Klart vi kan» summercamp for barn 9-12 år

For hvem?

 • For deg som ønsker å endre livsstil.
 • For deg som har, eller står i fare for å utvikle livsstilsrelatert sykdom. Eksempler på livsstilsrelatert sykdom er: 
  • Overvekt (BMI opptil 40)
  • Før/ etter fedmeoperasjon
  • Hjerte-karsykdommer
  • Diabetes type 2
  • Mild angst og/eller depresjon
  • Kols grad 1-2.
 • For deg som vil slutte med røyk eller snus.

Hva koster det?

 • Tilbudet er gratis

Vil du delta eller vite mer?

Fyll ut vårt henvisningsskjema:Henvisning til Frisklivssentralen

Eller ta kontakt:

 • Fysioterapeut Anita Svarstad Greenland - Telefon 56 15 82 57 / Mobil 409 14 660 - e-post: Send e-post
 • Fysioterapeut Frida Eili Espeland - Telefon 56 15 83 17 / Mobil 905 38 749 - e-post: Send e-post
 • s-post:  

Ledelse

Leder: Hilde Aabrekk-Sørensen - Mobil 408 06 174 - e-post: Send e-post

Adresse: https://goo.gl/maps/pNajKdyHTzdPthWN7


Lenker


Ledige stillinger