Hva gjør vi?

Psykologtjenesten tilbyr psykiske helsetjenester til barn, unge og voksne med milde til moderate psykiske vansker. Hjelpen gis i form av veiledet selvhjelp, kurs eller grupper. Vi tilbyr også individuelle terapi/veiledningstimer, der vi vurderer at vanskene best ivaretas individuelt. 

Alle i Psykologtjenesten har stillinger som er delt mellom pasientarbeid og forebyggende- og systemrettede oppgaver.

Tilbud og tjenester

 • Tilbud om assistert selvhjelp/nettbasert intervensjon for plager med nedstemthet, engstelse eller søvn, for unge og voksne
 • Hjelp til vurdering ved bekymring for eget barns psykiske helse eller fungering
 • Hjelp til vurdering ved bekymring for egen psykisk helse og fungering
 • Grupper for unge og voksne for håndtering av stress, grubling/bekymring, nedstemthet, søvnplager, lav selvfølelse eller helseangst/smerte.
 • Grupper for barn og deres foreldre for håndtering av stress, grubling/bekymring, nedstemthet eller lav selvfølelse
 • Rådgivning til foreldre til barn med særlige behov
 • Oppfølging til gravide og nybakte mødre som opplever tristhet og bekymring knyttet til svangerskap og fødsel
 • Veiledning og konsultasjon hos psykolog for fagpersoner i kommunen
 • Forebygging og undervisning om psykisk helse og selvhjelp på forespørsel

  Se forøvrig Psykologtjenestens tjenestebeskrivelse

Kontakt

Psykologtjenesten er vanskelig å nå pr telefon. Nye pasienter/foreldre oppfordres til å ta kontakt på e-post 

eller benytte henvendelsesskjemaet nedenfor. 

 

Ledelse

Leder, Psykologspesialist Stig Fjellhaug
Telefon: 913 80 892

Psykolog Ingrid J. Orre
Telefon: 409 14 672