Formål

Psykologtjenesten tilbyr psykiske helsetjenester til barn, unge og voksne med milde til moderate psykiske vansker. 

Hjelpen gis i form av veiledet selvhjelp, kurs eller grupper. Vi tilbyr også noen få individuelle samtaler eller veiledning, der vi vurderer at vanskene best ivaretas individuelt.


Høsten 2019

På grunn av nedbemanning har Psykologtjenesten begrenset kapasitet. Vi har ingen gruppetilbud for barn og ungdom denne høsten, unntak er COS-P veiledning som drives av Familiehelsetjenesten og Barnevernstjenesten.

For voksne gjennomføres det søvnkurs og angstmestringsgruppe, men disse er allerede fulltegnet.

Psykologtjenesten tar ikke imot individuelle henvisninger på voksne pasienter i høst.

Vi håper bemanningssituasjonen er mer avklart i desember / januar og vil legge ut ny informasjon da.


Tilbud og tjenester

  • Avgrenset individuell samtaleterapi eller foreldreveiledning 
  • Grupper og kurs for ulike psykiske vansker
  • Hjelp til selvhjelp
  • Veiledning og konsultasjon hos psykolog for fagpersoner i kommunen
  • Forebygging og undervisning om psykisk helse og selvhjelp på forespørsel

     Se her for utfyllende informasjon om Psykologtjenestens tilbud og henvisningsskjema.

Ledelse

Leder, Psykologspesialist Stig Fjellhaug
Telefon: 913 80 892

 

Epost

Ta gjerne kontakt med oss per  e-post for generelle spørsmål, men husk at e-post ikke er egnet til å sende sensitiv informasjon. 


 Vedlegg :