Formål

Psykologtjenesten tilbyr psykiske helsetjenester til barn, unge og voksne med milde til moderate psykiske vansker. 

Oppgavene er delt mellom helsehjelp og forebyggende- og systemrettede oppgaver. 


Tilbud og tjenester

  • Avgrenset individuell samtaleterapi eller foreldreveiledning 
  • Grupper og kurs for ulike psykiske vansker
  • Hjelp til selvhjelp
  • Veiledning og konsultasjon hos psykolog for fagpersoner i kommunen
  • Forebygging og undervisning om psykisk helse og selvhjelp på forespørsel

     Se her for utfyllende informasjon om Psykologtjenestens tilbud og henvisningsskjema.

Ledelse

Leder, Psykologspesialist Stig Fjellhaug
Telefon: 913 80 892

Psykologspesialist Ingrid J. Orre
Telefon: 409 14 672

Epost:

Ta gjerne kontakt per  e-post for generelle spørsmål. Husk at e-post ikke er egnet til å sende sensitiv informasjon. 


 Vedlegg :

Henvendelse til Psykologtjenesten