Hva gjør vi?

Familiehelsetjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge.Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en av kommunens fremste arenaer for å sikre at barna utvikler seg på beste måte.

Kvinner har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor. Derfor plikter kommunen å gi gravide som ønsker det, tilbud om oppfølging hos jordmor i tilknytning til helsestasjon.


Tilbud og tjenester


Ledelse