Hva gjør vi?

Familiehelsetjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en av kommunens fremste arenaer for å sikre at barna utvikler seg på beste måte.

Kvinner har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor. Derfor plikter kommunen å gi tilbud om oppfølging hos jordmor på helsestasjon til gravide som ønsker det..


Tilbud og tjenester


Ledelse

  • Leder: Brit Roti - Telefon: 56 15 83 09 / 414 16 766- e-post: