Ledelse

Konstituert fagsjef: Eva Mikkelsen
Telefon:408 03 151
e-post:eva.mikkelsen@askoy.kommune.no


Ansvar

Avdelingen har ansvar for å koordinere tjenester til barn, unge og til familier som har behov for ekstra oppfølging. I tillegg er Flyktningtjenesten lagt inn under avdelingens oppgaver.

Tidlig og helhetlig innsats er nødvendig for å ivareta aktuelle barn og familier på en god måte, og møte utfordringene barn og unge opplever i oppveksten.


Underavdelinger