Sett inn tekst og kart over konkret hendelse. Tekst legges inn med dato og klokkeslett for hver oppdatering.

Sett inn hjelpeartikkel som forklarer årsaken til at vannet må kokes. Søk kokevarsel under hjelpeartikler og sett inn akuell tekst.

Kokevarsel ved endret drikkevannskvalitet

Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking ved mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav med bakgrunn i "føre-var"- prinsippet. Ved en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd: Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket?

Vi sender alltid ut varsler til de som blir berørt av en kokeanbefaling, og vi varsler når kokeanbefalingen er opphevet.

Se gjerne vår informasjonsfilm om kokevarsel (legg inn lenke til video)


Har du ikke mottatt sms-varsling?

Les mer om varsling og hvordan du registrerer deg her.


Svar på vannprøver

Når vi sender ut varsel om å koke vannet sendes vannprøver til laboratoriet for analyse. Det må tas to prøver av vannet med minimum 1 døgn mellom. Vanligvis tar det 2 til 4 døgn før vi får svar på prøvene. Når de viser at vannet tilfredsstiller gjeldene krav, vil kokeanbefalingen oppheves.


Misfarget vann når du får vannet tilbake

Vannet kan være misfarget etter vannavstenging eller andre hendelser. Endret vannhastighet i rørene kan føre til at partikler som har festet seg på rørveggene løsner og transporteres med vannet. Tapp kaldt vann til det blir klart. Bruk helst en kran nærmest mulig inntaket. Vent med å bruke vaske- og oppvaskmaskin til vannet er klart.

https://askoy.kommune.no/vann-og-avlop/problemer-med-vannet/misfarget-vann

Back to top