Hanøytangen med oljerigger

Et næringsliv som blomstrer er viktig for en kommune som ønsker å utvikle seg og vokse. Bedrifter skaper arbeidsplasser, og en trygg og god jobb gjør at innbyggere trives og får mulighet til å sikre sin egen og familiens framtid. Askøy har en ung og voksende befolkning. Vi har derfor gode forutsetninger for å kunne få til økt lokal verdiskapning og flere arbeidsplasser.

Askøy kommune har over lengre tid hatt en positiv utvikling når det gjelder næringsetableringer og økning i arbeidsplasser. Det er et godt utgangspunkt for videre næringsutvikling. Samtidig er det registrert negative faktorer som kan bremse utviklingen. Dette dreier seg i hovedsak om dialogen mellom kommunen og næringslivet. Disse forhold må det ordnes opp i hvis kommunen fortsatt skal være attraktiv for næringslivet.

Framover vil vi se økte forskjeller mellom de områdene som makter å etablere lærende og innovative miljøer, og de som ikke får dette til. Askøy kan svare på denne utfordringen ved å gi næringslivet mulighet til vekst og utvikling. Utvikling og innovasjon dreier seg som oftest om samarbeid mellom ulike aktører. For å få det til, kreves en politikk som får lagspillet til å fungere best mulig. Næringspolitikken må derfor være godt forankret både administrativt og politisk. Videre næringspolitiske tiltak må føre til at næringslivet når resultater i form av mer innovasjon, flere arbeidsplasser og mer verdiskaping.

Les hele handlingsplanen

pdf Handlingsplan for næringsutvikling 2020 2030 docx (2.24 MB)

Back to top