Etablerersenteret

Trenger du hjelp til å komme i gang med din forretningsidé eller videreutvikle en etablert bedrift? Etablerersenteret holder kurs og gir rådgiving til etablerere, bedrifter under oppstart, gründere og entreprenører.

Etablerersenteret driftes av Vestland Fylkeskommune, og vi kan også holde etablererkurs lokalt på Askøy ved behov.

Se kurstilbud hos Etablerersenteret

Næringsfaglig vurdering

Trenger du næringsfaglig vurdering for å starte for deg selv på Askøy, og får støtte fra NAV?
Kontakt
Mobil: +47 934 35 483

NAV kan ikke behandle din søknad om å få beholde dagpenger under etablering av egen virksomhet før det foreligger en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene fra kommunen eller fylkeskommunen. En slik uttalelse må du selv innhente. Hvis du mottar etablererstipend eller annet offentlig etablerertilskudd kan vedtak om dette vedlegges i stedet for uttalelsen.

Dagpenger under etablering av egen virksomhet

Hvis du mottar dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du planlegger og etablerer virksomheten.

Søknad om å få beholde dagpengene under etablering av egen virksomhet skal skrives på eget søknadsskjema som fås hos NAV.

Les mer om: Dagpenger og etablering av egen virksomhet

Andre nyttige instanser

loading...
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til vekst i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.

Innovasjon Norge har egne program for oppstartsbedrifter, bedrifter som ønsker bistand til å satse internasjonalt, bedrifter med fokus på innovasjon og utvikling, og for landbruksbedrifter. Innovasjon Norge

Norges forskningsråd

Driver virksomheten din med forskning og innovasjon som bygger verdifull kunnskap for en bærekraftig framtid? Da kan kanskje Norges forskningsråd bidra til å finansiere denne aktiviteten?

Altinn

På Altinn-siden "Starte og drive bedrift" får du nyttig veiledning og råd knyttet til det å etablere egen virksomhet.

Skatteetaten

På Skatteetaten bedrift og organisasjon får du hjelp med skatt og avgifter, og finner skatterelatert informasjon for deg som skal starte og drive bedrift.

Brønnøysundregistrene

På sidene til Brønnøysundregistrene kan du få etablererråd om hva du må gjøre før oppstart av din egen bedrift:

Tolletaten

Dersom bedriften din planlegger å importere og/eller eksportere varer/-tjenester til/fra utlandet, må du forsikre deg om at dette skjer i samsvar med gjeldende regler for blant annet toll, merverdiavgifter og særavgifter.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet hjelper deg å sikra et forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften din.

Sjekk alltid med Arbeidstilsynet at lokalene er godkjente, og at arbeidsrutiner i bedriften er lovlige og i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet.

Mattilysnet

Alle virksomheter som jobber med produksjon, distribusjon og servering av mat, må ha utstyr og rutiner som oppfyller viktige lover og forskrifter.

På Mattilsynet sine sider kan du lese mer om hva dette innebærer, og hva du må ha på plass før du starter opp.

Back to top