2021

• Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning i jordbruket

15. mars (telledato 1. mars)
15. oktober (telledato 1. oktober)

• Tilskudd til regionale utviklings- og tilretteleggingsmidler (UTM-tilskuddet)

15. april
15. oktober

• Tilskudd til miljøtiltak i landbruket (SMIL-tilskuddet)

15. mars

• Regionalt miljøtilskudd (RMP-tilskuddet)

15. oktober

• Tilskudd til tiltak i beiteområder

15. oktober

• Dreneringstilskudd

15. august

• Tilskudd til skogkulturarbeid

Løpende søknadsfrist

Back to top