Informasjon til nye bønder

Er du ny som bonde eller tenker du å bli det?

Her kan du lese mer om:


Forretningsmodell til ide- og oppstartsfase

I oppstartsfasen ved etablering av en ny virksomhet kan det være hjelpsomt å sortere tanker og ideer.

Her kan du lese mer om:


Inn på tunet

Inn på Tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gardsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Her kan du lese mer om:


Grønt reiseliv

Landbruk og reiseliv møtes i det som blir kalt “grønt reiseliv”. Turister søker ekte og annerledes natur- og kulturopplevelser, og markedet for slike unike opplevelser vokser. Både nordmenn på tur i eget land og utlendinger som er på besøk eller ferie, sier "ja takk" til spennende reiselivsprodukter av høy kvalitet.

Her kan du lese mer om:


Økologisk landbruk

Norge har et nasjonalt mål om å ha 15 % økologisk produksjon og forbruk i år 2020. Ta kontakt med kommunen om du ønsker å starte med økologisk landbruk.

Her kan du lese mer om:

Back to top