Etablerersenteret

Trenger du hjelp til å komme i gang med din forretningsidé eller videreutvikle en etablert bedrift? Etablerersenteret holder kurs og gir rådgiving til etablerere, bedrifter under oppstart, gründere og entreprenører.
Etablerersenteret driftes av Hordaland Fylkeskommune, og vi kan også holde etablererkurs lokalt på Askøy ved behov.


Næringsfaglig vurdering

Trenger du næringsfaglig vurdering for å starte for deg selv på Askøy, og får støtte fra NAV?
Kontakt Roger Granheim
Mobil: +47 934 35 483

NAV kan ikke behandle din søknad om å få beholde dagpenger under etablering av egen virksomhet før det foreligger en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene fra kommunen eller fylkeskommunen. En slik uttalelse må du selv innhente. Hvis du mottar etablererstipend eller annet offentlig etablerertilskudd kan vedtak om dette vedlegges i stedet for uttalelsen.

Du kan søke om å få beholde dagpengene i inntil 6 måneder i utviklingsfasen av et etableringsprosjekt, og i inntil 3 måneder i oppstartingsfasen etter at utviklingsfasen er over. Hvis det ikke er behov for noen utviklingsfase, kan du søke om å få beholde dagpengene i inntil 3 måneder i oppstartingsfasen.

Søknad om å få beholde dagpengene under etablering av egen virksomhet skal skrives på eget søknadsskjema som fås hos NAV.


Kontakt næringssjefen

Back to top