Barnehagen har et Samarbeidsutvalget (SU) som skal sikre samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Styrer skal sørge for at saker av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet skal forelegges SU. Utvalget består av representanter fra foreldre og personalet i likt antall, samt en representant fra eier. Styrer møter og har uttalerett. Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre. Foreldreråd og SU er viktige samarbeidsorgan for å ivareta fellesinteresser i foreldregruppa, og sikre medvirkning i barnehagens arbeid.

Samarbeidsutvalget i Kleppestø barnehage barnehage 2021-2022

 

Lynette Nilsen           

Foreldrerepresentant/leder

932 51 412 

Charlotte Gannefors Krafft

Foreldrerepresentant

900 60 854

Inge Abrahamsen

Eier

   

Hilde R Nordøy

Personalrepresentant

56155330

Elin Holter Aaker

Personalrepresentant

56155330

Tove Kaland

Styrer

56155330

Back to top