Skolene våre

I Askøy har vi 13 barneskoler og 4 ungdomsskoler med rundt 4 395 elever til sammen. I tillegg så er det 1 skole for voksne/fremmedspråklige og 2 videregående skoler i vår kommune. I menyen kan du gå videre til de ulike skolene våre.

Kleppe skole er en skole med 332 elever og 50 ansatte. Skolen finner du bare 5 minutters kjøring fra Askøybrua og 3 minutter fra Kleppestø sentrum.

Kleppe skole har en innføringsklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever fra 6 -13 år (1. – 7. trinn) som er bosatt i Askøy. Innføringsklassen er en aldersblandet klasse der hovedoppgaven er norskopplæring.

 

Kontakt skolen: 56 15 88 50


Skolens visjon og verdier

"Omsorg - Ansvar - Respekt"

Skolens mål er - «Elevene på Kleppe skole skal få muligheter til å utvikle seg faglig og sosialt i et positivt og støttende læringsmiljø.»

Skolens målsetting og verdier er et viktig utgangspunkt for vårt arbeid.

Omsorg, ansvar og respekt er skolens kjerneverdier.


Ledelse


Skolefritidsordning (SFO)


Felles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Skolehelsetjenesten


Råd og utvalg


Planer


Nyttige lenker

Back to top