Kleppe skole er en skole med 332 elever og 50 ansatte. Skolen finner du bare 5 minutters kjøring fra Askøybrua og 3 minutter fra Kleppestø sentrum.

Kleppe skole har en innføringsklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever fra 6 -13 år (1. – 7. trinn) som er bosatt i Askøy. Innføringsklassen er en aldersblandet klasse der hovedoppgaven er norskopplæring.

 

Kontakt skolen: 56 15 88 50


Skolens visjon og verdier


Ledelse


Skolefritidsordning (SFO)


Felles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Skolehelsetjenesten


Råd og utvalg


Planer


Nyttige lenker