Fulldyrket jord og overflatedyrket jord er godkjent som spredeareal forutsatt at arealet inngår i vekstskifte og nyttes til spredeareal. Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minst 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyr-enhet.

Skal du spre husdyrgjødsel eller kunstgjødsel på arealer som ikke er fulldyrket eller er overflatedyrket må du kontakte landbrukskontoret. Kommunen kan etter søknad godkjenne annet areal som spredeareal. Utmarksareal kan ikke godkjennes som spredeareal.

For å regne ut hvor mye spredeareal du trenger kan du bruke Mattilsynets GDE-kalkulator (gjødseldyr-enhet):

Back to top