Fulldyrket jord og overflatedyrket jord er godkjent som spredeareal forutsatt at arealet inngår i vekstskifte og nyttes til spredeareal. Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minst 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyr-enhet.

Skal du spre husdyrgjødsel eller kunstgjødsel på arealer som ikke er fulldyrket eller er overflatedyrket må du kontakte landbrukskontoret. Kommunen kan etter søknad godkjenne annet areal som spredeareal. 
Det er forbud mot spredning av husdyrgjødsel i utmark. Det må søkes dispensasjon på utmarksareal som ønskes opparbeidet til innmarksbeite ved spredning av husdyrgjødsel.

Søknadsskjema sendes til Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø, eller . Du må legge ved regningsskjema om hvor mye spredeareal du trenger, samt et kart der det aktuelt arealet er merket.

Ved spredning av husdyrgjødsel på innmarksbeite:
•  pdf Søknad om godkjenning av spredeareal for husdyrgjødsel (59 KB)
spreadsheet Regningsskjema for dyr, beiting, gjødsel og spredeareal (13 KB)

Ved opparbeiding av utmarksbeite til nytt innmarksbeite:
•  pdf Søknad om dispensasjon for å gjødsle med husdyrgjødsel ved opparbeiding av nytt innmarksbeite (84 KB)

For mer informasjon, se Statsforvaltaren i Vestland

Back to top