Fristen for å spre gjødsel er 1. september. Grunnet Askøy kommunes klimatiske forhold er det mulig å tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober. Dispensasjon fra spredningsfristen er hjemlet i forskrift om gjødselvarer o.a. av organisk opphav § 23.

Søk om dispensasjon fra spredningsfristen ved å sende en skriftlig søknad til landbrukskontoret i kommunen.

Back to top