Denne forsikringen kommer til utbetaling dersom det oppstår skade etc. på reisegods; ved reisesykdom og reiseansvar på tjenestereiser. Forsikringen er tegnet i KLP


Forsikringsområdet

Forsikringen dekker alle tjenestereiser i hele verden.


Forsikrede personer

Forsikringen dekker ansatte som er medlem av Norsk Folketrygd.
Lokale ikke registrerbare tjenestereiser er dekket.


Forsinkelse

  • Når innsjekket reisegods på tjenestereise kommer forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet av transportør (PIR-rapport), blir nødvendige og dokumenterte utgifter refundert med inntil kr 6.000,- pr. person for innkjøpte klær og toalettsaker i den tiden reisegodset er savnet.
  • Erstatning for forsinket reisegods gjelder ikke ved forsinkelse på hjemreise.


Sikkerhetsforskrifter

Det er viktig å være klar over sikkerhetsforskriftene som er med forsikringsvilkårene. Dette er retningslinjer med blant annet krav til oppbevaring av reisegods. Om en ikke har fulgt disse, kan erstatning blir redusert eller ikke utbetalt.


Sikkerhetsforskriftene forteller blant annet at du skal

  • Holde forsikrede gjenstander under oppsyn, samt se til at alle eiendeler blir tatt med når man går fra et sted. Gjenglemte eller mistede gjenstander blir ikke erstattet.
  • Når man går ifra forsikrede gjenstander skal man låse dører og lukka/sikra vinduer.
  • Penger og smykker skal låses inn i safe så lenge de ikke er på/med forsikret person.
  • Låse inn verdi/tyveriutsatte gjenstander som ikke benyttes.
  • Ikke etterlate de forsikrede gjenstandene i/på motorkjøretøy, campingvogn, båt eller telt om natten.
  • Sikret person skal sørge for at de forsikrede gjenstandene er nødvendig og riktig emballert for å tåle den aktuelle transport.
  • Penger, smykker, mobiltelefon, kamera-/videoutstyr, datautstyr og skjøre gjenstander i håndbagasje og ikke i innsjekket bagasje.

Egenandel

  • Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen

Back to top