Velkommen til Askøy kommune

Anbefaling om koking av vann!

Abonnenter ved Kleppe vannverk anbefales å koke vannet fra mandag 16.10.17 kl. 08:00

Les mer på informasjonssiden til Kleppe vannverk.

Mål

Fagavdeling skole er administrativ skoleeier og arbeider sammen med skolene for å gi best mulig kvalitet i opplæringen. Skoleeier og skoleledere i Askøyskolen skal være "Best mulig - sammen".

  • Best på deling
  • Best på resultat
  • Best på læringskultur
  • Best på "walk the talk"

Utdrag fra opplæringslova § 13-10: 
Kommunen har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.
Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.
Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa. Den årlege rapporten skal drøftast av (politisk) skoleeigar dvs. kommunestyret.


Ansvarsområde

  • Grunnskole
  • Voksenopplæring
  • Logopedi

Askøyskolen består av 17 skoler med til sammen 4250 elever. Av disse er 3 ungdomsskoler og 1 kombinert 1-10 skole.
Askøy voksenopplæringssenter tilbyr introduksjonsprogram og grunnskoleopplæring for voksne.
Logopedi for elever og voksne blir utført av eit logopedteam i fagavdeling skole.


Tilbud og tjenester

Temaplan skole 2015-2019 har 3 felles satsingsområder:


Ledelse

  • Fagsjef: Anne-Merete Mærli Hellebø
  • Telefon: 56 15 84 73
  • Mobil  906 30 721
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Rapporter, dokumenter og skjema

Rapporter


Felles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for lag og foreninger

Skjema for foreldre 

Skjema for skoleledelsen