issue photo #46
Redusere fartsgrense
Under behandling for en måned siden
  0   0

I de senere år har trafikken på den kommunale veien mellom Hanøy skole og Hanøytangen Industriområde (Se vedlgt jpg fil) økt betraktelig både av private og annen transport. Det virker litt...

Langsgående tilbud
Saken er avsluttet for en måned siden
  0   0

Langs hele Grensedalen er det mye vegetasjon som stedvis hindrer sikt, bla i sving ved innkjøring til Kringkaster. I tillegg er vegdekket svært slitt ved transformator ovenfor krysset ved...

issue photo #41
Langsgående tilbud
Saken er avsluttet 2 måneder siden
  0   0

På Follese i Haugadalen der er det noen store trer som står langs veien. Disse trærne står på høyre side når du kommer fra Hetlevik. Veien er såpass smal, at på veien opp fra Haugadalen...

issue photo #21
Krysningspunkt
Saken er avsluttet 2 måneder siden
  0   0

Her bør det anlegges ett ovegangsfelt

issue photo #42
Krysningspunkt
Saken er avsluttet 2 måneder siden
  0   0

Krysset der Kleppevegen møter R 562 (Krokåsskiftet), der bør det lages en rundkjøring, event en lysregulering. Det er nærmest «umulig» å komme seg inn på R 562 fra Kleppevegen i retning sør...

Krysningspunkt
Registrert 2 måneder siden
  0   0

Kvernhusdalen x Ravnangerveien . Det mangler fotgjengerfelt ,men det er senket fortauskant på begge sider. Dette fører til misforståelser mellom fotgjengere og bilister. Skilte og merke ?

issue photo #47
Langsgående tilbud
Under behandling 2 måneder siden
  0   0

Det mangler veimerking på hele strekket fra Askøy senter til x Dyrdals veien. Dette gjør at det er stor usikkerhet angående vikeplikt i forhold til sideveier fra private eiendommer . Trafikken...

issue photo #43
Fartsdempende tiltak
Under behandling 2 måneder siden
  0   0

Listerholene-veien fra florvågskiftet (Bergheinskeysset) og opp mot Øvre Kleppe trenger en gjennomgang. Spesielt på det flate strekket ved Kyrkjelemyra holdes det stor fart, til tross for et par...

issue photo #39
Fortau
Saken er avsluttet 2 måneder siden
  0   0

Hadde vært fint med fortau på strekningen Haugland til Storebotn. Det er smalt og veldig mye trafikk der. Farlig å gå eller sykle.

issue photo #30
Endring av geometri
Under behandling 2 måneder siden
  1   0

Hekk/trær vokser ut over veien og sikten her er så dårlig at man faktisk ikke kan se at det kommer en vei til ut i krysset til Berlandsvegen/Nordre Hauglandsvegen/Fv222 I tillegg så kommer det...

issue photo #25
Rekkverk
Registrert 2 måneder siden
  0   0

På denne skoleveien er det en strekning der det er høyt ned fra veien og ned til lekearealet. Det er fint om man kan vurdere å sette opp rekkverk på deler av strekningen

issue photo #54
Krysningspunkt
Saken er avsluttet 2 måneder siden
  0   0

Avkjøring mot Davanger/Breivik Fv220 fra Fv562. Farlig kryss hvor det også har vært ulykker. Er 80-sone. Kommer man sørfra og skal inn mot Davanger legger bilene bak seg ut til høyre i...

issue photo #36
Sykkelvei
Saken er avsluttet 2 måneder siden
  1   0

Sykkelfelt Haugland-Pollelva Jeg sykler ofte den strekning. Når jeg eller andre sykler der, danner det seg fort kø bak de syklende i oppoverbakke. Derfor er sykkelfelt i oppoverbakke der viktig...

issue photo #35
Sykkelvei
Saken er avsluttet 2 måneder siden
  0   0

Jeg foreslår sykkelfelt langs veien mellom Juvik mot Strusshamn (rundkjøringen). Jeg sykler der ofte og ser at det bør være både mulighet og plass. Dersom dette planlegges, vet jeg at det er...

issue photo #53
Fortau
Saken er avsluttet 2 måneder siden
  0   0

På Davanger finnes det nesten ikke fortau langs hovedveien. I tillegg er det ikke parkeringsplass for å slippe av og på unger på skolen der, så det oppfordres til å gå, samt at det blir kaos...

issue photo #49
Fartsdempende tiltak
Saken er avsluttet 2 måneder siden
  0   0

Veien ut fra Kleiva/Olahaugen til hovedveien er veldig uoversiktlig især fra de som kommer fra Florvåg mot Kleppestø. Utkjørselen kommer brått på. Selv om det er satt opp 40 skilt blir det ofte...

issue photo #50
Krysningspunkt
Saken er avsluttet 2 måneder siden
  0   0

Det er på høy tid at det kommer fotgjengerfelt fra eiendommene på adressene Ravnangervegen 151,153 og 157. Det er generelt høy hastighet på trafikken, spesielt sørfra, og i rushtiden er det...

Sykkelvei
Registrert 2 måneder siden
  0   0

Ved Storeklubben bussholdeplass er det en 20 cm høy kant der sykkelveien kommer fra brua og skal over på den bratte veien ned til Skarholmsvegen. Jeg stopper helt opp her for å komme over kanten....

issue photo #45
Fortau
Saken er avsluttet 2 måneder siden
  0   0

Det mangler fortau i hele Svartedalen og fra Thorsenfeltet og ned mot Florvågbakken. Dette er skoleveien til mange av barna på Florvåg skole, men den er langt ifra trygg. Dette bidrar også til...

issue photo #44
Sykkelvei
Saken er avsluttet 2 måneder siden
  0   0

Det blir ofte kø bak syklistene fra Pollelva opp til Juvik. Derfor nør det komme eget sykkelfelt på denne traseen.

Back to top