Askøybragden.
Prisvinnere


Askøy kommunes idrettspris

Gis til den idrettskvinne, idrettsmann eller lag som har utført årets beste prestasjon, uansett idrettsgren.


Forslagsfrist

Ingen fast frist, bruk forslagsskjemaet vårt til å sende inn ditt forslag


Statutter for Askøybragden

  1. Pokalen settes opp hvert år av Askøy kommune ved utvalg for oppvekst og levekår.
  2. Pokalen utdeles til den idrettskvinne eller mann som har utført årets beste prestasjon, uansett idrettsgren. Prestasjonen regnes her i betydning ”bragd” slik at det ved siden av selve resultatet tas hensyn til den innsats som ligger bak, og da spesielle forhold under hvilke resultat ble nådd. Pokalen kan vinnes av idrettsutøvere med tilknytning til Askøy og tilfaller vinneren til odel og eie. Vinneren skal enten være ”født og oppvokst” på Askøy eller ha ”folkeregistrert adresse” på Askøy. Pokalen kan bare vinnes av samme person en gang. Pokalen kan også utdeles for lagprestasjon.
  3. Tildeling foretas etter årets slutt av et utvalg på tre medlemmer, derav en fra Idrettsrådet, en fra Utvalg for oppvekst og levevilkår og ordfører, med førstnevnte som utvalgets leder. Hvert av utvalgene peker selv ut sin representant for ett år av gangen. Komiteens avgjørelse, som er endelig, må være truffet på et fulltallig møte.
  4. Dersom man ikke finner at det er utført noen prestasjon verdig til belønning, kan årets pokal overføres til det følgende år.
  5. Forslag til kandidat kan settes frem av så vel av idrettslag som enkeltpersoner.
  6. Pokalen overleveres ved årsmøtet til Askøy Idrettsråd påfølgende år.

Vedtatt av Utvalg for Oppvekst og levekår i desembermøtet 2010


Kontakt avdelingen


 

Disse har fått Askøybragden

ÅrTildeltMedlem i
2018 Marius Garmann Sørli  Ask friidrett
2017 Casper Nicolai Sagevik Stornes Askøy sykkel og thriatlonklubb
2016 Maiken Steffensen Askøy turn og sportsdrill
2015 Odd Christian Eiking France de Jeux
2014 Torry Larsen Laksevåg turn-og idrettslag
2013 Marius Solaat Rødland Vestkantsvømmerne
2012 Malin Søreide Hope Askøy turn og sportsdrill
2011 Markus Villanger Ask friidrett
2010 Marthe Heggøy Askøy Taekwondo klubb
2009 Ikke utdelt  
2008 Richard Villanger Ask friidrett
2007 Gunnar Wulvik Ask friidrett
2006 Erik Fluge Ask friidrett
2005 Ikke utdelt  
2004 Ikke utdelt  
2003 Trond Mikkelsen ASK friidrett
2002 Thomas Johannesen, Stian Soltveit + ledsagere Jon Lystrup, Askøy seilforening
2001 Silje Pettersen Fenring friidrett
2000 Follese fotballklubb damelag Follese fotballklubb
1999 Ikke utdelt  
1998 Elin Hjartåker Askøy sportsdrillklubb
1997 Ikke utdelt  
1996 Ikke utdelt  
1995 Ikke utdelt  
1994 Ikke utdelt  
1993 Ikke utdelt  
1992 Robert Kjerrgård Vestsiden idrettslag
1992 Ingeborg Jakobsen Askøy O-Lag
1991 Ikke utdelt  
1990 Renate Berg Kleppestø håndballklubb
1989 Trond Erik Nilsen ASK IL
1988 Ikke utdelt  
1987 Beate Rasmussen Badmintonklubben
1986 Tove Hol og Ståle Hansen Badmintonklubben
1986 Ståle Hansen Askøy svømmeklubb
1985 Ikke utdelt  
1984 Askøy O Lag - Bjørn Hølleland, Yngve Nymark, Ove Drange, Atle Jakobsen, Jan Solli og Jan Fjærestad Askøy O Lag
1983 Atle Jakobsen Askøy O Lag
1982 Piker 12 laget til Kleppestø Handballag Kleppestø
1981 Astrid Askvik Strusshamn
1980 Lars Farestvedt Askøy Svømmeklubb
1979 Ikke utdelt  
1978 Ikke utdelt  
1977 Ikke utdelt  
1976 Rolf Fasting Askøy O Lag
1975 Øyvind Angeltveit Ask IL
1974 Unni Heimli Strusshamn
1973 Randi Nilsen Askøy O Lag
1973 Trygve Johannessen Florvåg idrettsforening
1972 Ikke utdelt  
1971 Jan Solli Askøy O lag
1970 Kjell Nesse Florvåg idrettsforening