Askøy kommunes idrettspris

Gis til den idrettskvinne, idrettsmann eller lag som har utført årets beste prestasjon, uansett idrettsgren.


Forslagsfrist

Ingen fast frist, bruk forslagsskjemaet vårt til å sende inn ditt forslag


Statutter for Askøybragden

  1. Pokalen settes opp hvert år av Askøy kommune ved utvalg for oppvekst og levekår.
  2. Pokalen utdeles til den idrettskvinne eller mann som har utført årets beste prestasjon, uansett idrettsgren. Prestasjonen regnes her i betydning ”bragd” slik at det ved siden av selve resultatet tas hensyn til den innsats som ligger bak, og da spesielle forhold under hvilke resultat ble nådd. Pokalen kan vinnes av idrettsutøvere med tilknytning til Askøy og tilfaller vinneren til odel og eie. Vinneren skal enten være ”født og oppvokst” på Askøy eller ha ”folkeregistrert adresse” på Askøy. Pokalen kan bare vinnes av samme person en gang. Pokalen kan også utdeles for lagprestasjon.
  3. Tildeling foretas etter årets slutt av et utvalg på tre medlemmer, derav en fra Idrettsrådet, en fra Utvalg for oppvekst og levevilkår og ordfører, med førstnevnte som utvalgets leder. Hvert av utvalgene peker selv ut sin representant for ett år av gangen. Komiteens avgjørelse, som er endelig, må være truffet på et fulltallig møte.
  4. Dersom man ikke finner at det er utført noen prestasjon verdig til belønning, kan årets pokal overføres til det følgende år.
  5. Forslag til kandidat kan settes frem av så vel av idrettslag som enkeltpersoner.
  6. Pokalen overleveres ved årsmøtet til Askøy Idrettsråd påfølgende år.

Vedtatt av Utvalg for Oppvekst og levekår i desembermøtet 2010


Historikk - liste over mottakere (Kommer)


Kontakt avdelingen