Askøy kommune ved nærmeste leder vil være behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn om deg i forbindelse med koronautbruddet.


Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger vil være å sørge for at arbeidsgiver kan holde en oversikt over hvem som er på jobb, hvem som er i karantene, hvem som har vært i risikoområder og hvem som er smittet eller står i fare for å bli smittet av korona.


Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for personopplysninger er hjemlet i GDPR art. 6 nr 1. bokstav (b), GDPR art 9. nr 2 bokstav (b), GDPR art 9. nr 2 bokstav (i). Dette innebærer at arbeidsgiver har lov å samle inn helseopplysninger for å følge opp sine forpliktelser om å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø og hindre videre smitte jf. Arbeidsmiljøloven §4-1 og smittevernloven. Som en del av arbeidsgivers styringsrett kan også arbeidsgiver samle inn personopplysninger om hvorvidt ansatte har vært i risikoområder og dermed er i karantene for å følge opp sine forpliktelser knyttet til korrekt bemanning og oversikt over sine ansatte.


Personopplysninger som vil bli behandlet og lagringstid:

  • Navn
  • Opplysninger om private- og jobbreiser som er foretatt i risikoområder
  • Opplysninger om at ansatte er i karantene
  • Helseopplysninger om at ansatte er smittet eller i fare for å bli smittet

Opplysningene vil hentes fra den registrerte selv.

Opplysningene vil ikke lagres lengre enn nødvendig, ut fra inkubasjonstid og sykdomsforløp ansees 30 dager for å være tilstrekkelig lagringstid. Dersom opplysningene skal lagres lengre må arbeidsgiver begrunne dette.


Utlevering til tredjeparter

Opplysningene kan etter forespørsel utleveres til helsemyndigheter jf. Smittevernsloven

Opplysningene vil lagres på servere tilknyttet Askøy kommune, og ikke utleveres til land utenfor EU/EØS.


Dine rettigheter

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger som din leder har lagret om deg. Dersom informasjonen er feil eller ukorrekt kan du be leder om å korrigere denne. For å få mer informasjon om hvilke opplysninger vi behandler, hvor de er lagret og hvilke opplysninger må du kontakte din nærmeste leder.


Personvernombud

Dersom du har spørsmål om personvernforordningen eller dine rettigheter kan du kontakte personvernombudet på epost: .


Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger eller du mener behandlingen strider med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.

Med hilsen Personverngruppen på vegne av:
Kenneth Eidsvåg Oppdal - Personvernombud