Personvern under koronapandemien

Personvern på arbeidsplassen | Personvernerklæring | 

Stopp litt - er dette egentlig greit?

Vi har laget en oversikt over informasjon arbeidsgiver kan samle inn om deg og dine kollegaer under koronapandemien.

Askøy kommune ved nærmeste leder vil være behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn om deg i forbindelse med koronautbruddet.

Ekstraordinære omstendigheter tvinger frem bruk av andre løsninger og systemer i møte med kollegaer og innbyggere. Men hva må vi tenke på for å sikre personvernet?

Back to top